STRONA GŁÓWNA

52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”

 

12-15 czerwca 2018, Katowice – Ustroń

 

Katedry Mikrobiologii i Biochemii
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

 

Najbliższa 52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna skupiać się  będzie wokół takich zagadnień jak zastosowanie mikroorganizmów w biodegradacji ksenobiotyków, wpływ antropopresji na bioróżnorodność mikroorganizmów,  podstawy molekularne mikrobiologicznej transformacji zanieczyszczeń, mikroorganizmy w promowaniu wzrostu roślin i fitoremediacji oraz mikroorganizmy jako bioindykatory. Celem konferencji jest stworzenie przyjaznego forum do przedstawienia problemów badawczych i osiągnięć naukowych, wymiany doświadczeń, poglądów, a także dyskusji.

 

Patroni honorowi konferencji

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
REKTOR prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

Burmistrz Miasta Ustroń

Ireneusz Szarzec

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Saługa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
DZIEKAN prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

 

 Eppendorf – srebrny sponsor konferencji