Aktualności

Komunikat IV

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan 52. Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-15 maja 2018 w hotelu WILGA, w Ustroniu. Informacje związane z dojazdem do miejsca konferencji z Katowic znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Lokalizacja i dojazd. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w konferencji dostarczy każdemu z Państwa satysfakcji zawodowej oraz miłych wspomnień z pobytu w Beskidzie Śląskim.

 

Do zobaczenia w Ustroniu!

 

Program konferencji

 

12 czerwiec 2018

 

15.00–21.00

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

 

17.00-18.00

Zaproszenie na kawę

18.00-18.20

Uroczyste rozpoczęcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości

Prowadzenie:

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

18.20-19.20

Wykład inauguracyjny - Szczepionki i szczepienia (wciąż jedno z najważniejszych działań prozdrowotnych)

prof. dr hab. Adam Jaworski

19.30–20.30

Kolacja

13 czerwiec 2018

9.00-10.00

Wykłady plenarne

Prowadzenie:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

9.00-9.30

Penicylina – tajniki jej odkrycia i początków produkcji

Prof. dr hab. Wiesław Barabasz

9.30-10.00

Peptydowe kwasy nukleinowe alternatywą antybiotykoterapii

Prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

10.00-11.30

Sesja I - Zastosowanie mikroorganizmów w biodegradacji ksenobiotyków

Prowadzenie:

dr hab. inż. prof. UPWr Edyta Kostrzewa-Susłow

dr hab. inż. prof. PP Ewa Kaczorek

10.00-10.15

Bioaugmentacja w bioremediacji związków chloroaromatycznych

dr inż. Wojciech Smułek

10.15-10.30

Wpływ WWA na aktywność enzymatyczną i potencjał nitryfikacyjny w glebach o zróżnicowanej historii zanieczyszczenia

mgr Marlena Grela

10.30-10.45

Skuteczność inokulacji wyselekcjonowanymi szczepami bakterii w bioremediacji gleby zanieczyszczonej osadem dennym

mgr inż. Sylwia Siebielec

10.45-11.00

Biologiczny rozkład halogenowanych pochodnych difenyloeteru

mgr inż. Amanda Pacholak

11.00-11.15

Ocena przydatności celulozy jako nośnika do immobilizacji mikroorganizmów rozkładających fenol w osadzie czynnym

mgr Justyna Michalska

11.15-11.30

Biokatalizatory w remediacji: ocena potencjału immobilizowanego szczepu Planococcus sp. S5.

mgr Anna Dzionek

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.45

Sesja II - Molekularne metody badania bioróżnorodności mikroorganizmów

Prowadzenie:

prof. dr hab. Adam Jaworski

dr hab. prof. IA PAN Magdalena Frąc

12.00-12.20

Długoletni wpływ naturalnej bioremediacji na zróżnicowanie genetyczne i funkcjonalne mikrobiomu bakteryjnego w glebach skażonych ropą naftową

dr Anna Gałązka

12.20-12.40

Analiza metagenomiczna zespołów bakterii zamieszkujących glebę skażoną związkami ropopochodnymi poddaną bioaugmentacji

dr Magdalena Pacwa-Płociniczak

12.40-13.00

Mikrobiom drzew Paulownia - analiza bioróżnorodności strukturalnej

mgr Małgorzata Woźniak

13.00-13.20

Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej w środowisku skażonym toksycznymi substancjami organicznymi

mgr Monika Rajtor

13.20-13.45

Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji w badaniach bioróżnorodności mikroorganizmów w próbkach środowiskowych

Andrzej Pałucha - GenoMed

13.45-15.30

Obiad

15.30-16.45

Sesja III - Wpływ antropopresji na bioróżnorodność mikroorganizmów

prof. dr hab. Jan Kucharski

dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek

15.30-15.45

Antropopresja a Azotobacter spp. w glebach Polski

prof. dr hab. Stefan Martyniuk

15.45-16.00

Wpływ odcieków składowiskowych na skład i bioróżnorodność zbiorowiska bakterii osadu czynnego w bioreaktorze anammox

dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska

16.00-16.15

Charakterystyka zespołów mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem ściekowym

dr Anna Markowicz

16.15-16.30

Wpływ diatrizoatu sodu na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów w glebie

dr Agnieszka Nowak

16.30-16.45

Zastosowanie metody Ecoplate™ do oceny metabolizmu społeczności mikroorganizmów glebowych z terenów zanieczyszczonych

mgr Karolina Furtak

16-45-17.15

Przerwa kawowa

17.15-18.30

Multimedialne prezentacje wybranych posterów (maksymalnie 3 minuty każdy)

20.00-00.00

Uroczysta kolacja

14 czerwiec 2018

9.00-10.00

Wykłady plenarne

Prowadzenie:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz

9.00-9.30

Mikroorganizmy głębokiej biosfery

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

9.30-10.00

Biodegradacja hydrofobowych zanieczyszczeń wspomagana roślinnymi związkami powierzchniowo czynnymi

dr hab. inż. prof. PP Ewa Kaczorek

10.00-11.30

Sesja IV - Fitoremediacja wspomagana mikroorganizmami

Prowadzący:

prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

dr hab. prof. UMCS Jolanta Jaroszuk-Ściseł

10.00-10.20

Aplikacyjny potencjał endofitów Salicornia europaea

dr Sonia Szymańska

10.20-10.40

Wpływ bioaugmentacji gleby endofitycznym szczepem Pseudomonas sp. 16

na zespoły mikroorganizmów autochtonicznych

dr Tomasz Płociniczak

10.40-11.00

Bioróżnorodność bakterii endofitycznych roślin spontanicznie kolonizujących tereny skażone związkami ropopochodnymi

mgr Małgorzata Pawlik

11.00-11.40

Przerwa kawowa

11.40-13.00

Sesja V - Mikroorganizmy jako bioindykatory oraz perspektywy mikrobiologii środowiskowej

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

dr hab. Danuta Wojcieszyńska

 

11.40-12.00

Mikrobiologiczne przekształcenia związków flawonoidowych metodą na polepszenie ich właściwości biologicznych

dr hab. inż. Prof. UPWr Edyta Kostrzewa-Susłow

12.00-12.20

Charakterystyka mikroorganizmów psychrofilnych izolowanych z nalodzi na przedpolu lodowca Werenskiolda, Spitsbergen

dr Sławomir Sułowicz

12.20-12.40

Izolacja dzikich szczepów drożdży dla celów przemysłowych

mgr Sławomir Borymski

12.40-13.00

Optymalizacja i zwiększenie efektywności procesów badawczych poprzez dobór sprzętu laboratoryjnego zależnie od aplikacji

mgr Beata Gasiewicz

13.00-14.15

Obiad

15.00-20.00

Wycieczki

20.15-00.00

Grill integracyjny

15 czerwiec 2018

9.30-11.00

Podsumowanie konferencji, wręczenie nagród za najlepsze wystąpienia ustne oraz postery

Prowadzenie:

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

 

Ewentualne pytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres e-mail:

52konferencjam@us.edu.pl lub telefonicznie 32 2009 567

 

Adres do korespondencji:

Katedra Biochemii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice 

 

Z pozdrowieniami

 

Komitet Organizacyjny

 

 

Komunikat III

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że termin rejestracji na 52 Ogólnopolską Konferencję Mikrobiologiczną Katowice-Ustroń został przedłużony do 10.04.2018. Termin dokonania opłaty konferencyjnej oraz za noclegi upływa 15 kwietnia 2018.

Z wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny

 

Komunikat II

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące 52. Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”, organizowanej przez Katedry Mikrobiologii i Biochemii Uniwersytetu Śląskiego  w Katowicach. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Marszała Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, Burmistrza Miasta Ustroń Pana Ireneusza Szarzec, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka i Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget.

 

Data konferencji: 12-15 czerwca 2018 Miejsce Konferencji: Hotel WILGA***, ul. Zdrojowa 7, 43-450 Ustroń

 

Ważne daty: Do 31 marca 2018 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oraz dokonanie opłaty konferencyjnej, Do 31 marca 2018 – zgłoszenie referatu lub posteru, Do 15 kwietnia 2018 – przesłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych Do 15 kwietnia 2018 – dokonanie opłaty za noclegi.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.52konferencjamikrobiologiczna.us.edu.pl i przesłanie go na adres e-mailowy: 52konferencjam@us.edu.pl  

 

Opłata Konferencyjna – 650 PLN Opłata obejmuje: koszty organizacyjne, koszty udziału w części naukowej (refraty, sesje posterowe, obrady, materiały zjazdowe), wyżywienie wraz z udziałem w uroczystej kolacji i grillu, przerwy kawowe oraz wycieczkę.  

 

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy dokonywać przelewem bankowym na konto:   Uniwersytet Śląski w Katowicach ING BANK ŚLĄSKI S.A. oddział w KATOWICACH 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem: 52OKM, imię i nazwisko uczestnika  

 

Potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej prosimy o przesłanie na adres mailowy konferencji.  

 

Noclegi: Opłaty za noclegi, po wcześniejszym otrzymaniu potwierdzenia przez Komitet Organizacyjny dostępności pokoju, prosimy dokonać do dnia 15 kwietnia 2018r. na konto:  

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach ING BANK ŚLĄSKI S.A. oddział w KATOWICACH 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem: 52OKM, DOPŁATA, imię i nazwisko uczestnika

 

Dokonanie opłaty w podanym terminie gwarantuje rezerwację noclegu w obiekcie. Prosimy również o wypełnienie na stronie internetowej konferencji formularza rejestracji pokoju.

 

Koszt noclegu (za dobę): w pokoju jednoosobowym (standard) wynosi: 140,00PLN; w pokoju jednoosobowym (podwyższony standard) wynosi: 170,00PLN; w pokoju jednoosobowym (lux) wynosi: 190,00PLN; w pokoju dwuosobowym (standard) wynosi: 98,00PLN; w pokoju dwuosobowym (podwyższony standard) wynosi: 122,50PLN; w pokoju dwuosobowym (comfort) wynosi: 135,00PLN; w pokoju dwuosobowym (lux) wynosi: 140,00PLN;

 

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres e-mail: 52konferencjam@us.edu.pl lub telefonicznie 32 2009 567

 

Adres do korespondencji: Katedra Biochemii Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice  

Z pozdrowieniami

 

Komitet Organizacyjny

Komunikat I

 

Organizatorzy:

 

Katedry Mikrobiologii i Biochemii                                                

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Zastosowanie mikroorganizmów w biodegradacji ksenobiotyków
  • Molekularne podstawy mikrobiologicznej transformacji zanieczyszczeń
  • Wpływ antropopresji na bioróżnorodność mikroorganizmów
  • Fitoremediacja wspomagana mikroorganizmami
  • Mikroorganizmy jako bioindykatory oraz perspektywy mikrobiologii środowiskowej

 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zakładka Rejestracja) i przesłanie go na adres e-mailowy: 52konferencjam@us.edu.pl

Osoby wyrażające chęć wystąpienia ustnego podczas konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia do 15 marca 2018. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji najpóźniej do 31 marca 2018.

 

Opłata rejestracyjna wynosi  650 zł i obejmuje: materiały zjazdowe, wyżywienie, uroczystą kolację i grill, przerwy kawowe oraz wycieczkę.

 

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy dokonywać przelewem bankowym na konto:

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ING BANK ŚLĄSKI S.A. oddział w KATOWICACH

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

z dopiskiem: 52OKM, imię i nazwisko uczestnika

 

Zakwaterowanie uczestników Konferencji przewidziane jest w ośrodku, w którym odbywać się będą obrady. Szczegółowe informacje na temat zakwaterowania zostaną przekazane jako Komunikat II.

Szczegółowy program Konferencji, zawierający tematy zakwalifikowanych prezentacji, zostanie przesłany jako Komunikat III w kwietniu 2018r.

 

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować pod adres e-mail:

52konferencjam@us.edu.pl lub telefonicznie 32 2009 567

 

​​Adres do korespondencji:

​Katedra Biochemii

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice